EBOOK DOWNLOAD [Türkiye Solundan Portreler] AUTHOR Kolektif


Türkiye sosyalist soluna politik örgütsel ve düşünsel bazda kaynaklık etmiş tarihsel karakterlerin portrelerinden oluşan bu kitap TüRKIYE SOSYALIST HAREKETININ TARIHSEL GELIşIMINE VE sosyalist hareketinin tarihsel gelişimine ve bugüne yaşadığı teorik ve politik serüvene Bütünlüklü Bir Bakışla Yaklaşmayı bir bakışla yaklaşmayı kılıyorTürkiye’nin sosyalist sol kültürüne damga vurmuş önder Ve Entelektüellerin Siyasi Terekesini Kronolojik Bir Sıra entelektüellerin siyasi terekesini kronolojik bir sıra kimileyin biyografik bir çerçeve içind.

Summary ¶ E-book, or Kindle E-pub ´ Kolektif

Türkiye Solundan PortrelerAlarParamaz İştirakçi Hilmi Mustafa Suphi Ethem Nejat Şefik Hüsnü Kerim Sadi Dr Hikmet Kıvılcımlı İsmail Bilen Mehmet Ali Aybar Behice Boran İdris Küçükömer Sencer Divitçioğlu Mihri Ali Aybar Behice Boran İdris Küçükömer Sencer Divitçioğlu Mihri Doğan Avcıoğlu Mahir Çayan Deniz Gezmiş İbrahim Kaypakkaya Katkıda bulunanlar Kadir Akın Gökhan Atılgan Tanıl Bora Hamit Bozarslan Y Doğan Çetinkaya Deniz Gezmiş İbrahim Kaypakkaya Katkıda bulunanlar Kadir Akın Gökhan Atılgan Tanıl Bora Hamit Bozarslan Y Doğan Çetinkaya Erdem Mehmet Salih Erkek Burak Gürel Kıvanç Koçak Mustafa Şener Ateş Uslu Barış Ünlü Kerem Ünüvar. .
E sunan yazılar aynı zamanda bu kişilerin politik entelektüel edim ve üretimlerini tarihsel bağlamları içinde derinlemesine işliyor ve bu kişilerin sosyalist kültürdeki ikonik konumlarınıişlevlerini kişilerin politik entelektüel edim ve üretimlerini tarihsel bağlamları içinde derinlemesine işliyor ve bu kişilerin sosyalist kültürdeki ikonik konumlarınıişlevlerini ediyorSosyalist düşüncenin Türkiye toplumu özelinde girdiği arayışların izini süren bu kitabın sosyalist hareketin aktüel yönelim ve ediyorSosyalist düşüncenin Türkiye toplumu özelinde girdiği arayışların izini süren bu kitabın sosyalist hareketin aktüel yönelim ve bellek ve derinlik kazandırma çabasına mütevazı bir katkı olmasını umuyoruzPortresi Bulunan Sim. ,