PDF NEW [Người lính thuộc địa Nam Kỳ 1861 1945 1861 1945]

Câu chuyện bắt đầu khi người Pháp khởi sự xâm chiếm và đặt ách bình định "Vùng Phương Nam Rộng Đội "đất phương rộng lớn Đội viễn chinh nhanh chóng lợi dụng ngay cơ chế binh dịch sẵn có và nguồn nhân lực tại chỗ để sẻ bớt gánh nặng máu xương Đám người có xuất thân khác nhau đến kỳ lạ nay được chiêu mộ thành một đội uân chính uy dưới uyền chỉ huy của khung cán bộ Pháp Từ đây họ với. Khẩu súng dài lê Thê Và Cái Chóp đồng và cái chóp đồng loáng trên mũ sẽ trở thành một biểu tượng uyền lực uân sự uan trọng một thời Nguyên "là bản thảo luận án tiến sĩ Sử học tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn năm "bản thảo luận án tiến sĩ Sử học tại trường Đại học Văn khoa Sài Gòn năm lính thuộc địa Nam kỳ tập "trung soi rọi một mảng lịch sử uan trọng từng bị uên lãng Cùng một cung cách khảo cứu "soi rọi một mảng lịch sử uan trọng từng bị uên lãng Cùng một cung cách khảo cứu phu như ở Lịch sử nội chiến trong Người lính thuộc. ,


FREE DOWNLOAD ë PDF, DOC, TXT or eBook ´ Tạ Chí Đại Trường

,

ịa Nam kỳ Tạ Chí Đại Trường mang đến nhiều kiến giải sâu xa về mối uan hệ đan cài phức tạp giữa các phe phái dân sự uân sự cầm uyền tại một xứ thuộc địa giữa lính bản xứ và sĩ uan chính uốc vị trí của người lính trong hoàn cảnh mới ua số "Phận Những Nhân Vật Nổi Bật Như Nổi Bật Như nhân vật nổi bật như Hữu Phương Trần Bá Lộc và cả những viên cai viên đội nay đã thành vô danh dưới lớp bụi thời gian.